Docker

Tags:: Back-end

Docker basics Cheat Sheet by sroze


linkCommands

Voor het builden van een project:

docker-compose up


linkInstallation

Download Docker Desktop hier.


Via de GUI kun je zien welke containers allemaal draaien.


linkDocker configureren met Windows Subsystem for LinuxlinkTroubleshooting

linkAls Docker een error geeft als je geen 'sudo' gebruikt

sudo groupadd docker
sudo gpasswd -a $USER docker
logout